Etykietowanie pojemników z produktami chemicznymi

Przedstawione urządzenie służy do etykietowania pojemników z tworzyw sztucznych zawierających produkty chemiczne. Możliwość zastosowania dwóch „rombowych” etykiet na przedniej części opakowania sprawia, że system ten jest specyficzny.

 

System oparty jest na modelu ALline E składający się z czterech głowic etykietujących ALritma. Pierwsze dwie głowice aplikują etykiety na bocznych ścianach, zaś kolejne dwie etykietują przednią ścianę pojemnika.

 

Te dwie ostatnie to specjalny system aplikacji obrotowego ramienia (AC04), który został dostosowany do głowic podających kwadratowe etykiety. Po obróceniu ramienia o 45 stopni możliwa jest ich aplikacja jako etykiet „rombowych”, zgodnie z zaleceniami dla symboli ostrzegawczych stosowanych w przemyśle chemicznym.WIDEO